header overig

Maken van planning en faseringsplannen t.b.v. Design & Construct/DBFM projecten Verzorgen van calculatie verkeersmaatregelen SpoedWetTrajecten RWS Tenderoverleg bijwonen van aannemers en Van Rens Verkeerstechniek Schrijven van verkeersplannen en verkeersafwikkelingsplannen Ontwerpen van calamiteiten- en omgevingsmanagement-plannen.
RESULTAAT: A50 EWIJK-VALBURG EN WAALBRUG AANGENOMEN (Combinatie: Waalkoppel)

Uitwerken faseringen m.b.t. te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. onderhoudsperiode Opzetten van onderhoudsschema, samen met GWW-specialisten Uitwerken van benodigde verkeersmaatregelen Verkeerstechnische advisering en ondersteuning in de tenderfase

Uitwerken faseringen m.b.t. te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. realisatie: A28 Zwolle-Meppel van 2x2, naar 2x3 rijstroken en IJsselbrug van 2x3, naar 2x4 rijstroken en bouw nieuwe geluidsschermen Uitwerken van benodigde verkeersmaatregelen Verkeerstechnische advisering en ondersteuning van de aannemer

Mede ontwikkelen en opzetten van planning en faseringsplannen t.b.v.diverse Design & Construct/DBFM projecten Verzorgen van calculatie verkeersmaatregelen van Design & Construct/DBFM projecten Tenderoverleg bijwonen van aannemers en Van Rens Verkeerstechniek

Aansturing bij op- en ombouw van complexe verkeersafzettingen Instrueren van verkeerstechnisch personeel op het werk Organisatie en coördinatie van de benodigde verkeersmaatregelen op locatie Inspectie en controle van de toegepaste verkeersmaatregelen (bemiddeling: Van Schaick Projectbegeleiding)

Uitwerken faseringen m.b.t. te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. realisatie: A12 Lunetten-Veenendaal van 2x2, naar 2x3 rijstroken en van 2x3, naar 2x4 rijstroken, plus aanleg "plus-stroken" en bouw nieuwe kunstwerken en geluidsschermen. Uitwerken van benodigde verkeersmaatregelen

Uitwerken faseringen m.b.t. te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v.ombouw en aanleg van N33 naar 40 kilometer 2x2 strooks autoweg, bouw diverse kunstwerken en aanpassing/bouw van 2 klaverbladen.

Uitwerken faseringen m.b.t. te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. onderhoud aan asfaltverhardingen, geleiderail, voegovergangen, kunstwerken en geluidsschermen(A15/A18/A32/A50 en N35).

Uitwerken faseringen m.b.t. te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. onderhoud aan asfaltverhardingen, geleiderail, voegovergangen, kunstwerken en geluidsschermen(A15/A18/A32/A50 en N35).