• 1
  • 2
  • 3

is een jong bedrijf met veel verkeerstechnische kennis en ervaring. Door een zeer uitgebreid relatienetwerk dat bestaat uit diverse overheden, adviesbureau's en natuurlijk wegenbouwers, kunnen we een breed scala aan verkeerstechnische en verkeerskundige oplossingen aanreiken.

  • Ontwerp van verkeersplannen
  • Advisering bij verkeerstechnische vraagstukken
  • Projectbegeleiding
  • Detachering: Uitvoering, Projectleiding, Bedrijfsbureau, Calculatie, Werkvoorbereiding, Design & Construct/DBFM, Controle en Advies
  • Vervaardigen van verkeersafwikkelingsplannen, omgevingsmanagement, calamiteitenplannen
  • Toepassing van LEAN-plannen en RISMAN-methode
  • Etc, etc.

Door onze heldere blik op projectbegeleiding en resultaatmanagement, kunnen we onafhankelijk opereren in de markt en de klant optimaal bedienen met de gewenste zorg en komen tot het beoogde resultaat.

Mobiliteit en verkeer: Een thema wat vaak het onderwerp van gesprek is! Soms lijkt het of iedereen er verstand van heeft, maar vele ingrepen en beslissingen in het verkeer hebben vaak verstrekkende gevolgen.

Wordt het op de ene weg rustiger door getroffen maatregelen, op de andere weg is er nu sprake van verkeersoverlast en veel schade aan de weg.

Het zijn allen stuk voor stuk keuzes die bepaalde kennis en ervaring vereisen. Kennis en ervaring die niet bij een ieder in huis aanwezig is. En als deze wel aanwezig is, heeft u miscchien behoefte aan een "sparring partner".

Wij zijn u graag van dienst en helpen u verder op weg.

Infra Consult Nederland is gespecialiseerd in projectbegeleiding en resultaatmanagement bij infrastructurele/verkeerstechnische projecten. Resultaat en succes zijn de speerpunten, waarbij we verantwoordelijkheid nemen om in de werkelijke behoeften en vragen van de klant te voorzien.

Een team van specialisten staat voor u klaar!