header overig

Infra Consult Nederland verzorgt projectbegeleiding en resultaatmanagement op het verkeerstechnische vlak.

Tijdens de trajecten en opdrachten begeleiden we de diverse medewerkers en processen, gedurende de voorbereiding en uitvoering. We verzorgen e.e.a. volgens het principe van begeleiding en sturing en laten daarbij de kwaliteiten en kennis van de aanwezige medewerkers voorop staan. We gaan uit van de aanwezige kennis en kwaliteit binnen een organisatie en geven sturing en begeleiding waar nodig.

We managen en sturen op resultaten. De output van een proces is voor organisaties belangrijk, echter zien we nog vaak dat er gestuurd wordt op het "doorlopen" van een proces. Men denkt nog vaak aan de dagelijkse problemen, zonder duidelijk zicht te hebben op het uiteindelijke resultaat en hoe te bereiken!

Infra Consult Nederland is gespecialiseerd in projectbegeleiding en resultaatmanagement bij infrastructurele/verkeerstechnische projecten. Resultaat en succes zijn de speerpunten, waarbij we verantwoordelijkheid nemen om in de werkelijke behoeften en vragen van de klant te voorzien.

Door onze heldere blik op projectbegeleiding en resultaatmanagement, kunnen we onafhankelijk opereren in de markt en de klant optimaal bedienen met de gewenste zorg en komen tot het beoogde resultaat!

Sneller, beter én goedkoper bouwen met Lean Planning:

Wat is Lean Planning?

Lean Planning is een compleet andere aanpak van projectmanagement en samenwerking. Een project is een aaneenschakeling van activiteiten die door verschillende betrokkenen worden uitgevoerd. Lean Planning betekent feitelijk dat een volgende activiteit pas wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt; niet eerder én niet later. Op deze wijze wordt er continu waarde gecreëerd, hoeft er niemand te wachten en ontstaan er geen onnodige voorraden.

Bij de traditionele manier van plannen bestaat een sterke scheiding tussen planning en uitvoering. De planningsfase duurt relatief lang, kent veel overdrachtsmomenten en wijzigingen, dubbele werkzaamheden en moeizame selectie- en contractprocedures. Tijdens de uitvoeringsfase blijken zich altijd onvoorziene zaken aan te dienen en wordt de oorspronkelijke planning nogal eens terzijde geschoven ten gunste van het improvisatievermogen van de diverse uitvoerenden. Uitloop, faalkosten en conflicten zijn vaak het resultaat.

Wanneer Lean Planning wordt toegepast binnen een project, zijn alle partijen vanaf het begin bij de planning betrokken; naast de aannemer en alle geselecteerde onderaannemers ook de opdrachtgever, architect en belangrijke leveranciers. Mogelijke conflicten worden ondervangen door creatieve oplossingen enerzijds en heldere keiharde afspraken anderzijds. Wanneer alle onduidelijkheden gezamenlijk zijn opgelost, kan de planning gecomprimeerd worden. Vervolgens wordt de planning op regelmatige basis getoetst aan de daadwerkelijke voortgang op het werk. Dit gebeurt door de uitvoerders op het werk, die op detailniveau de voortgang van het werk kennen.

Voordelen op korte termijn........... Concreet betekent een succesvolle toepassing van Lean Planning dat een project beheersbaar binnen het gestelde tijdspad, budget én de kwaliteitseisen wordt opgeleverd. Ten opzicht van de oude manier van plannen zijn de volgende voordelen te behalen:

  • De doorlooptijd van het plannen wordt teruggebracht naar één dag;
  • Er zijn aanzienlijk minder onduidelijkheden tijdens het project;
  • Er blijven geen onopgeloste problemen achter;
  • Er is grote commitment bij alle betrokkenen;
  • De grensvlakken tussen de verschillende activiteiten krijgen veel aandacht en worden goed georganiseerd;
  • Sterke reductie van benodigde voorraden of buffers;
  • Aanzienlijk kortere doorlooptijd en dus eerdere oplevering.

Lange termijn voordelen............

Op langere termijn leidt Lean Planning tot nog grotere en blijvende voordelen. Het biedt de basis voor een langdurig partnerschap, waarin het gehele team zich steeds verder ontwikkelt en steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Op deze wijze ontstaan er vaste samenwerkingsverbanden die zich specialiseren in een bepaald soort gebouw en daarin de concurrentie ver achter zich laten. In de praktijk zijn er voorbeelden van bouwteams die erin geslaagd zijn binnen 5 jaar een doorlooptijdverkorting van 60% te realiseren en het aantal fouten tot 0 terug te brengen.

Verdere informatie over leanplannen? Neem gerust contact met ons op!