header overig

Infra Consult Nederland verzorgt naast de reeds genoemde diensten ook nog een aantal branchegerelateerde diensten:

Evenementenbegeleiding:
Bij de organisatie van een evenement zijn vaak veel extra zaken benodigd, welke vaak te maken hebben met verkeersdoorstroming, parkeren, informeren van weggebruikers, etc. Infra Consult Nederland kan voor u deze zaken uitwerken in een draaiboek en tevens omzetten naar een praktisch uitvoerbaar plan. Samen met u kijken we naar de behoefte en brengen we de benodigde gegevens in kaart. Tevens kunnen we voor het evenement, in samenwerking met branchegenoten, zorgdragen voor de daadwerkelijke invulling van de benodigde zaken. Denk hierbij aan omleidingsroute's en borden, verkeersregelaars, tekstwagens, verkeers- en/of dranghekken, mobi-lights, etc. Graag bekijken we samen met u de mogelijkheden voor uw evenement.

Inventarisatie van RVV-verkeersborden: Langs de wegen staan vele verkeersborden, welke allen een functie hebben. Weggebruikers reageren op deze aanwezige borden. Indien er verkeerde of slecht zichtbare borden staan, kan er een verkeerde reactie optreden bij de weggebruiker. Om deze zaken te voorkomen, kan Infra Consult Nederland een inventarisatie van deze borden voor u maken. Alle aanwezige en eventueel ontbrekende borden worden in kaart gebracht, waarbij tevens wordt aangegeven wat de staat van onderhoud is en de vervangingsperiode. Op basis van deze inventarisatie kan de wegbeheerder gericht zijn verkeersbordenbestand op peil houden en up-to-date.

Leverantie en verkoop van verkeersmaterialen: Infra Consult Nederland kan u alle benodigde verkeersmaterialen leveren:

  • verkeersborden (RVV)
  • kom-portalen
  • routes bij bedrijven, instellingen en industriegebieden
  • diverse verkeerspalen
  • veiligheidskleding
  • etc.