header overig

Infra Consult Nederland kan een adviserende rol voor u vervullen.

Verkeerstechnisch advies:
Onze verkeerstechnische advisering richt zich op de veranderingen in de buitenruimte. Dit kan betrekking hebben op de wensen die u zelf heeft of op plannen waarover u moet oordelen. Als u als wegbeheerder of aannemer plannen heeft om in het verkeersbeeld zaken aan te passen, kunnen wij een adviserende rol spelen.

Ontwerp, advies, onderzoek naar de technische haalbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid of het creëren van draagvlak. Van de plaatsing van het juiste verkeersbord tot procesbeheersing. Wij denken graag met u mee!

Verkeerskundig advies:
Verkeerskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met verkeer, vervoer en mobiliteit. Het vakgebied kent vele raakvlakken met planologie: wegen zijn immers onontbeerlijk in de ruimtelijke ordening, en andersom hebben wijzigingen in de ruimtelijke structuur veel gevolgen voor verkeersstromen.

Om zaken helder te krijgen, kunnen we verkeerstellingen en metingen verrichten. Door o.a. verkeerstromen helder in beeld te brengen, krijgt men een breder advies over de te nemen stappen in de planvorming en uitvoering. We trachten helder te krijgen wat voor gevolg een bepaalde actie heeft voor de omgeving en de verdere afwikkeling van het verkeer.

Verkeerstechnisch advies:
 • bevorderen van de verkeersveiligheid
 • bestrijding verkeersonveiligheid
 • voorstellen ter verbetering van de doorstroming
 • verkeerstechnische vormgeving
 • verkeersstructuur
 • circulatieplannen
 • Design & Construct trajecten verkeerstechnisch uitwerken
 • plaatsing/toepassing verkeersborden
 • calamiteitenplannen- faseringsadvies tijdens de uitvoering
 • toepassing van de tijdelijke verkeersmaatregelen(CROW 96a en b)
 • toezichthouden/controle op de uitvoering bij verkeerstechnische werkzaamheden