header overig

Infra Consult Nederland kan op diverse manieren het verkeerstechnisch ontwerp voor u uitvoeren.

Bij het ontwerpen worden als basis de huidige richtlijnen en regels gehanteerd, zoals deze gelden volgens de laatste wijzigingen in de regelgeving en de branche. Met onze vakinhoudelijke kennis en ervaring, kijken we tevens naar de mogelijkheden op de locatie zelf en de directe omgeving. Uiteraard kan daarbij niet gewerkt worden zonder de inbreng en kennis van de opdrachtgever, waarbij we ook scherp kijken naar de wijze van uitvoering en de faseringen tijdens de realisatie door de aannemer.

Van een eenvoudige schets tot een compleet verkeerstechnisch plan, wordt alles op correcte wijze met u doorgenomen.

Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden.