header overig

Infra Consult Nederland kan voor u de detachering van diverse specialisten verzorgen.

We kijken naar uw vraag en proberen de gewenste specialist bij u te detacheren, waarbij deze bij u inzetbaar is als ware het een vaste medewerker.

Bij een detacheringstraject kijken we naar een aantal zaken:

 • periode van detachering
 • het aantal uren per dag en/of per week
 • het "project" waarvoor detachering gewenst is
 • Op basis van deze zaken wordt aan u een tarief voorgelegd en de bijbehorende voorwaarden.

Detachering is o.a. mogelijk voor de volgende functies:

 • Uitvoerder verkeerstechniek
 • Projectleider verkeerstechniek
 • Werkvoorbereider verkeerstechniek
 • Calculator verkeerstechniek
 • Projectmanager verkeerstechnische Design & Construct trajecten
 • Verkeerstechnisch medewerker
 • Toetser verkeerstechniek
 • Verkeerskundig medewerker