header overig

Infra Consult Nederland voorziet in de behoefte bij de huidige wijze van aanbesteden en uitvoering tijdens tijdelijke en/of permanente verkeersmaatregelen en verkeerstechnsiche oplossingen. In de huidige contractvorming van Rijkswaterstaat en de Provincies worden steeds stringentere eisen gesteld aan doorstroming, vakinhoudelijke kennis en procesbeheersing ten tijde van de realisatie en uitvoering van de infrastructurele werken en de toe te passen verkeersmaatregelen. Reductie van verkeershinder en stagnatie in de verkeersdoorstroming wordt van steeds groter belang voor de opdrachtgevers en weggebruikers. Verkeer en vervoer, mobiliteit en vervoersoplossingen zijn voor Infra Consult Nederland dagelijkse zaken.

Infra Consult Nederland is gespecialiseerd in het begeleiden van de aannemer en overheden, bij het plannen van de werkzaamheden en het verwerken van het ontwerpproces in passende verkeersmaatregelen en verkeerstechnische oplossingen. Tevens zijn wij tijdens de tender en Design & Construct/DBFM trajecten inzetbaar, om scherp en met een helder zicht mee te denken….

Begeleiding van de uitvoering tijdens de werkzaamheden op locatie en overleg tussen aannemer en opdrachtgever, zijn voor ons vanzelfsprekende aspecten binnen deze trajecten. Wij verzorgen desgewenst de aansturing en planning tijdens de uitvoering op locatie.